สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

กสทช. รับหนังสือร้องเรียน สรส. ยืนยันไม่คิดทำร้ายองค์กรรัฐวิสาหกิจ ดำเนินการตาม พรบ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ ปี 53

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  (กสทช.)
87 ถนนพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400  
โทรศัพท์ 0-2271-0151 ต่อ 315 -318 โทรสาร : 0-2290-5241  
E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


กสทช. รับหนังสือร้องเรียน สรส. ยืนยันไม่คิดทำร้ายองค์กรรัฐวิสาหกิจ
ดำเนินการตาม พรบ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ ปี 53

     รองเลขาธิการ กสทช. แจง สรส. ภารกิจ กสทช. ดำเนินการออกทุกใบอนุญาตเป็นไปตามกฎหมาย  พร้อมเตรียมจัดประมูลดิจิตอลทีวี ด้วยกฎหมายกำหนดให้จัดประมูลเท่านั้น
 
นายไตรรัตน์  วิริยะศิริกุล รองเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ( กสทช. ) ภารกิจยุทธศาสตร์และกิจการองค์กร กล่าวว่า สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.)  49  แห่งได้เข้าพบพร้อมยื่นข้อร้องเรียนแก่ กสทช. ให้พิจารณาทบทวนกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่มีผลกระทบกับองค์กรรัฐวิสาหกิจ เช่น บมจ. กสท โทรคมนาคม          บมจ. ทีโอที และ บมจ. อสมท หรือ โมเดิร์นไนน์ ทีวี  โดย กสทช.  ยืนยันไม่เคยคิดทำร้ายรัฐวิสาหกิจ ในสิ่งที่ สรส. ได้ยื่นเรื่องแย้งการดำเนินการของ กสทช. ใน 3 เรื่องได้แก่ เรื่องการจัดประมูล 3G คลื่นความถี่ 2.1 MHz เรื่องการดำเนินการเมื่อสิ้นสุดสัญญาสัมปทาน 1800 MHz  และเรื่องเตรียมดำเนินการจัดประมูลทีวีดิจิตอล
     นายก่อกิจ  ด่านชัยวิจิตร  รองเลขาธิการ กสทช. ภารกิจโทรคมนาคม กล่าวว่า กสทช.ดำเนินการตามกรอบข้อกฎหมายกำหนด ซึ่งทั้ง กสทช. และ สรส. มีจุดยืนเช่นเดียวกันคือดำเนินการเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติ แต่แตกต่างกันที่รายละเอียด  เนื่องจากรัฐวิสาหกิจคำนึงถึงการสร้างรายได้จากการดำเนินการ  ขณะที่ กสทช. ต้องคำนึงถึงการบริหารคลื่นความถี่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดภายใต้กรอบของกฎหมายกำหนดไว้
     ทั้งนี้ยอมรับว่า กสทช.ซึ่งเป็นองค์กร ที่มีภารกิจหนึ่งที่จะต้องนำคลื่นความถี่มาจัดสรรใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ขณะที่ในช่วงเวลาปัจจุบันเป็นการเปลี่ยนผ่าน กสทช. ต้องคำนึงถึงการดูแลหลายฝ่าย จึงย่อมไม่สามารถทำให้ทุกฝ่ายได้รับประโยชน์อย่างเท่าเทียมกันในทุกมุมมองได้     
     นายสมบัติ ลีลาพตะ ผู้อำนวยการกลุ่มงานกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ รักษาการ  รองเลขาธิการ กสทช. ภารกิจกระจายเสียงและโทรทัศน์ กล่าวว่า ทางผู้แทนสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) มีความเข้าใจคลาดเคลื่อนในเรื่องการประมูลทีวีระบบดิจิตอล  ด้วยเห็นว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรกำหนดเช่นนั้น  ซึ่ง กสทช. ได้ชี้แจงให้ทราบถึงการเตรียมดำเนินการดังกล่าว เป็นการปฏิบัติภายใต้กรอบของกฎหมาย ซึ่งบทบัญญัติของกฎหมายให้การประมูลคลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียงทีวีต้องดำเนินการประมูล โดยมีฐานกฎหมาย           พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ พ.ศ. 2553 รองรับ   
     นายไตรรัตน์ กล่าวในท้ายที่สุดว่า ข้อเรียกร้องของทาง สรส. นี้ ทางสำนักงาน กสทช.จะนำเข้าสู่การหารือในบอร์ด กสท. และบอร์ด กทค. เพื่อนำเข้าสู่การพิจารณาในบอร์ด กสทช. ต่อไป  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
กลุ่มงานสื่อสารองค์กร สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.)
โทรศัพท์ : 0-2271-0151 ต่อ 315 - 317  โทรสาร : 0-2290-5241