สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

กทค. เห็นชอบให้เพิ่มช่องทางการขอโอนย้ายค่ายมือถือ พร้อมกรอบการศึกษารูปแบบและหลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้คลื่น 1800 MHz

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  (กสทช.)
87 ถนนพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400  
โทรศัพท์ 0-2271-0151 ต่อ 315 -318 โทรสาร : 0-2290-5240  
E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
กทค. เห็นชอบให้เพิ่มช่องทางการขอโอนย้ายค่ายมือถือ พร้อมกรอบการศึกษารูปแบบและหลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้คลื่น 1800 MHz
     นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร รองเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์   และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (รองเลขาธิการ กสทช.) ภารกิจโทรคมนาคม เปิดเผยว่า วันนี้ (วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2556) ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) มีมติเห็นชอบการเพิ่มช่องทาง  และขั้นตอนการดำเนินการใช้บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ (ย้ายค่ายเบอร์เดิม) สำหรับผู้ใช้บริการ      ที่ลงทะเบียน (register) กับทางผู้ให้บริการแล้ว โดยสามารถสามารถลงทะเบียนผ่านทาง ข้อความสั้น (sms) เว็บไซต์ หรือ Call Center ของผู้ให้บริการ ตามที่ สำนักงาน กสทช. เสนอ
     รองเลขาธิการ ภารกิจโทรคมนาคม กล่าวว่า เมื่อโอนย้ายเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่แล้ว กรณีผู้ใช้บริการยืนยันจะใช้ sim เดิม ผู้ให้บริการต้องจัดส่งสำเนาสัญญาการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการด้วยหากเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกกับผู้ใช้บริการ ตามแนวทางปฏิบัติที่ กทค. เห็นชอบ ในส่วนของการแก้ปัญหา เลขหมายฯ ที่โอนย้ายไปก่อนหน้านี้ ผู้ให้บริการต้องดำเนินการตามเงื่อนไขของ กทค. ด้วย
     สำหรับการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ 1800 MHz และคลื่นความถี่อื่นๆ ที่จะสิ้นสุดสัญญาสัมปทาน กทค. มีมติเห็นชอบกรอบการศึกษา เพื่อกำหนดรูปแบบและหลักเกณฑ์การอนุญาตฯ โดยมีการเพิ่มเติมในส่วนของวัตถุประสงค์และขอบเขตให้ชัดเจนขึ้น เช่น การศึกษาความเหมาะสมของการประมูลคลื่นความถี่ 1800 MHz กับ คลื่นความถี่ 900 MHz ควรดำเนินการไปพร้อมกันหรือไม่ โดยมีกรอบการดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายใน 4 เดือน ส่วนกรณี คลื่นความถี่ย่าน 700 MHz ทาง กทค. มีมติรับทราบผลรายงาน และจะนำเสนอบอร์ด กสทช. แต่งตั้งคณะทำงานร่วมระหว่างกลุ่มงานบริหารคลื่นความถี่ กสท. และ กทค. เพื่อร่วมกันศึกษาแนวทางการบริหารคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
กลุ่มงานสื่อสารองค์กร สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.)
โทรศัพท์ : 0-2271-0151 ต่อ 315 - 317  โทรสาร : 0-2290-5241